3 nejčastější příčiny selhání ložisek v zemědělských strojích
& jak jim zabránit

- 1 -
Kontaminace a koroze

Provozní podmínky zemědělských strojů jsou velmi náročné a odlišné od jiných odvětví. Důležité je chránit klíčové komponenty před jakoukoli kontaminací.

Při sklizni v teplém a suchém prostředí představují největší riziko prach a rostlinná vlákna, které mohou proniknout do ložiska a negativně ovlivnit jeho chod. Zejména u ložisek umístěných na odkrytých místech jako třeba na šikmém dopravníku kombajnů.

Při orbě a setí může dojít ke kontaminaci blátem, prachem, vlhkostí i kameny. K tomu pesticidy, herbicidy, hnojiva i vlhkost ze samotné setby mohou zapříčinit korozi a zkrátit trvanlivost ložiska.

Zvolte proto vždy ložisko s vhodným zatěsněním! Vzhledem k tomu, že olejový film v ložisku mezi plochami je silný asi jako jedna dvacetina tloušťky lidského vlasu, i ty nejmenší nečistoty ho mohou poškodit. Podle typu, umístění a aplikace ložiska by mělo být opatřeno vnitřním těsněním, vnějším těsněním nebo oběma.

- 2 -
Nedostatečné mazání

Mazání je klíčové pro zabránění styku kov na kov mezi oběžnou dráhou ložiska a jeho valivými elementy. Vhodné mazání tedy zajišťuje, aby ložiska strojů fungovala tak, jak mají.

Pro správné mazání můžete zvolit dvě strategie:

Pravidelné domazávání ložisek pro prodloužení jejich provozní trvanlivosti

Domazávání všech mazacích bodů ve správných intervalech a správným množstvím maziva může ale být docela oříšek. Manuální domazávání může být nepřesné, je časově náročné a v konečném součtu pak může být nákladnější než jiné možnosti. Mimo to sebou nese riziko přemazávání, které neprospívá ložisku, a může způsobit kontaminaci půdy nebo porušení těsnění.

Pro zajištění správného domazávání doporučujeme použít

  • mazací lis, který Vám umožní dávkovat přesné množství maziva
  • automatické maznice (u složitějších strojů s větším počtem domazávaných míst mazací systém)

Používat ložiska a jednotky pro zemělství, která nevyžadují domazávání

Ačkoli to není možné úplně u všech ložisek, i tak tato varianta kromě úspory času, vyšší spolehlivosti a výkonnosti může přinést i další výhody. Například až o 25 % rychlejší orbu - zrychlení ze standardní rychlosti 13 - 15 km/h na 16 - 19 km/h.

- 3 -
Nevhodné skladování a chyby při montáži

Chyby při montáži a nevhodné skladování jsou častější, než si myslíte. Podle statistik je až šestina ložisek poškozená ještě předtím, než jsou opravdu použitá.

Hned několik komponentů ložisek, zejména těsnění a mazivo, mají omezenou životnost při skladování. Proto je vhodné spravovat skladové zásoby efektivně a metodou FIFO ("první dovnitř, první ven").

Zároveň je velmi důležité použít vhodné postupy a nářadí při montáži. Ačkoli některé aplikace ložisek v zemědělských strojích snesou jistou míru nesouososti, i u nich chyby při montáži výrazně ovlivní jejich trvanlivost. Nejvhodnější je tedy použít samonaklápěcí ložiska a správné postupy montáže.

 Copyright © 2018 SKF CZ, a.s.

Tento článek vznikl díky spolupráci společností SKF a Kramp.
Některá vyobrazení jsou použita v licenci společnosti Shutterstock.com

www.skf.cz | skf.cz@skf.com | +420 234 642 111