Maintenance Assessment
Co dělá z dobré údržby skvělou údržbu?

Proč vyzkoušet Maintenance Assessment?

Maintenance Assessment Vám přinese ucelený pohled na Vaši údržbu zaměřený na jednotlivé procesy. Semafor pro jednotlivé oblasti údržby Vám pomůže zjistit, na jaké procesy údržby byste se měli zaměřit pro její zefektivnění. Zároveň Vám poskytne informace o běžných standardech a nejlepších postupech této údržby v podobných provozech ve Vašem oboru.

Jakých oblastí se Maintenance Assessment týká?

  • Montáže a demontáže ložisek
  • Mazací nástroje
  • Základní diagnostiky
  • Ustavování souososti hřídelů a řemenic

Co Vám Maintenance Assessment umožní?

  • Zhodnotit stav Vaší údržby a vytipovat oblasti, na které byste se měli zaměřit.
  • Dosáhnout co nejdelší trvanlivosti ložisek.
  • Zkontrolovat postupy údržby ložisek od odborníků.
  • Získat dokumentované řešení s popisem současného stavu a návrh řešení vzhledem k Vašim prioritám.

Jak Maintenance Assessment probíhá?

Maintenance Assessment provádí zaměstnance SKF pomocí mobilní aplikace pro sběr dat, a to přímo v provozu u zákazníka. Sběr dat na místě trvá 2 - 3 hodiny a vyžaduje souhlas zákazníka s pořízením fotodokumentace současného stavu.

Jaký je výstup?

Výstupem analýzy Maintenance Assessment je report, který na základě zmapování Vašich současných postupů údržby a použitého nářadí hodnotí stav jednotlivých komponentů údržby a doporučuje oblasti, ve kterých je možné dosáhnout zlepšení, včetně doporučení na školení údržby.

Co dělá z dobré údržby skvělou údržbu?

Cesta ke skvělé údržbě začíná pochopením toho, jak jste začínali, kde jste nyní a jakým směrem se potřebujete vydat. Cílem je optimalizovat efektivnost Vašeho provozu postupem od tradiční reaktivní údržby k integrované proaktivní údržbě, která zajistí spolehlivost.

Efektivnost výroby při reaktivní údržbě a efektivnost výroby při proaktivní údržbě.

Analýza Maintenance Assessment pomohla přes 1500 zákazníkům ze všech průmyslů po celém světě. Budete další?