Co chybí současným strategiím mazání?

Neúčinné mazání v potravinářství může vést ke zbytečné odstávkám strojů, ohrožení bezpečnosti potravin, včetně nutnosti monitorování dodatečných bodů v HACCP. V konečném důsledku k vysokým nákladům na údržbu.

Jinými slovy, nesprávný přístup k mazání může často způsobit následné škody. Není proto načase přehodnotit Vaši strategii mazání a začít používat ložiska, která nevyžadují domazávání?

Přehodnocení strategie mazání může mít pozitivní vliv na plnění cílů

Zpřísňující se předpisy
Odstraňte kritické kontrolní body ve vašem programu bezpečnosti potravin

Tlak na náklady
Snižte počet plánovaných a neplánovaných odstávek i náklady na údržbu

Prevence zpomalování výroby
Zvyšte celkovou efektivitu zařízení (OEE)

Důraz na udržitelnost
Omezte odpad plastického maziva a čisticích prostředků

Přehodnoťte strategii mazání s ohledem na každodenní požadavky

SKF Mazací postupy pro potraviny a nápoje

Zanedbali jste něco kvůli stávajícím postupům mazání?
Podívejte se na několik tipů.

SKF Lubrikační údržba a postupy v potravinách a nápojích

Jak může relativně malá změna - nový přístup ke strategii mazání - přispět ke sladění úsilí týmů zabývajících se údržbou, provozem a ochranou životního prostředí.

Zvažujete přechod na technologie ložisek bez nutnosti domazávání?

Zde jsou některé možnosti, které současně zvyšují bezpečnost potravin i pracovníků obsluhy, snižují náklady,
vytvářejí prostor ke zvýšení celkové efektivity zařízení a přispívají k ochraně životního prostředí.

Technologie těsnění ložisek SKF Potraviny a nápoje

Odstraňte nutnost domazávání při běžném provozu i po oplachování

SKF Ložiska odolná proti korozi pro potraviny a nápoje

Omezte riziko koroze a kontaminace

Technologie Mazání ložisek pevných olejů SKF

Zamezte průniku zpracovávaného materiálu do ložiska a i problémům způsobeným vlivem rychlých změn teploty

SKF Vysokoteplotní ložisková technologie pro potraviny a nápoje

Spolehlivá výkonnost bez domazávání při vysokých a extrémních teplotách

SKF Technologie ložisek fritézy pro potraviny a nápoje

Použijte fritovací olej k mazání ložisek